Entendre les crisis

Entendre les crisis

Entendre les crisis

Una crisi és un canvi brusc, profund i de conseqüències importants sobre algun aspecte, procés o situació. Quan alguna cosa transcorre amb normalitat i sense alteracions, es parla d'estabilitat. I quan una situació estable incorpora un canvi significatiu d'índole negatiu, es diu que hi ha una crisi.

Aquest canvi o alteració pot ser física o metafòrica i en qualsevol context humà. Així, podem parlar d'entrar en crisi, crisi nerviosa o crisi d'ansietat, crisi humanitària, crisi de valors, crisi de parella, crisi política, crisi econòmica, crisi existencial.

En qualsevol dels seus contextos, s'expressa una situació singularment negativa o traumàtica. Al parlar de crisi, també es fa referència a escassetat, privació o mancança; o per exposar una situació delicada, difícil i / o treballosa.

En qualsevol cas, és així mateix important recordar que en qualsevol crisi hi ha un canvi radical i si bé els canvis no solen ser rebuts inicialment de forma positiva, en ocasions es produeixen efectes favorables a llarg termini.

"Crisi" deriva de el grec «Krisis» i al seu torn aquest de el verb «krino», que significa "separar, decidir" i és una paraula que va tenir un origen agrari, vinculada a la recollida del blat. Per a un grec antic, la crisi és el procés que succeeix quan es separa el gra de la palla. És un separar "analític" per quedar-se sol amb la part bona o aprofitable de la collita. D'aquí que impliqui una capacitat de judici. És també una disputa, una prova d'habilitat o de força. I "Krisis" és també un terme d'ús en l'àmbit mèdic. Apareix en els textos mèdics d'Hipòcrates i significa el punt d'inflexió, el moment decisiu d'una malaltia, un canvi sobtat per bé o per mal. Era el punt culminant d'una trajectòria en què les diferents fases de la malaltia s'han de resoldre d'una manera o altra.

Aquesta idea implícita en el terme "crisi" segueix d'alguna manera present avui. Cap crisi pot ser permanent. Per bé o per mal la situació ha de trobar el seu desenllaç d'alguna manera. Una crisi o es resol, o ens enfonsa; però no dura eternament perquè el cos humà i les societats, tendeixen a l'equilibri. Inestable, però equilibri a la fi.

Així doncs, d'una banda tota crisi obliga a destriar el gra de la palla, a decidir què és el necessari i què és el superflu. D'altra banda és també un moment dolorós, fins i tot un turment. La crisi exigeix un diagnòstic precís i una teràpia equilibrada.