Adrián Prada

Adrián Prada

Adrián Prada

Dinamitzador Inner Journey Method™

Expert en mediació de conflictes

Sóc Adrián Prada, enginyer naval i expert en mediació de conflictes. Integro la meva capacitat d'entendre com funcionen les coses amb el meu tarannà i talent comprensiu, harmonitzador i mediador. Ofereixo serveis de mediació.

Tots els cursos de Adrián Prada