Què és Inner Journey Method

el metode

El Mètode

Inner Journey Method™ és un mètode d'introspecció, per a l'observació dels propis processos mentals i emocionals, i dinamització d'actituds, emocions i disposicions a l'acció per al canvi. I, per sobre de tot, és una eina de connexió amb un mateix i entre persones.

El fan servir psicòlegs, coaches, orientadors, formadors i consultors, en base al seu bagatge de coneixement, per ajudar millor als seus clients.

El mètode, tot i ser profund, sembla un joc, que, en comptar amb elements racionals (els conceptes i les preguntes que d'ells es deriven) i amb els elements emocionals (les imatges provoquen reaccions espontànies, sense filtres mentals), dóna peu a diàlegs imprevistos, espontanis i profunds que generen, molt ràpidament, un moviment profund i integrador.

Quan Inner Journey Method™ s'usa en un equip, aquest moviment s'amplifica, cada moviment individual ressona en el col·lectiu, i orgànicament es comprenen altres punts de vista, es generen noves connexions, i això comporta reconeixement, cohesió i renovada confiança entre els membres del grup.

Sigui en format individual o bé en grup, una sessió amb Inner Journey Method™ és sempre un apassionant viatge interior que amplia perspectives i obre possibilitats.

El mètode es basa en la conjunció de tres eixos:

 • Les imatges, evocadores d'emocions.
 • La selecció de paraules (valors, emocions i conceptes), evocadores de pensaments i raonaments.
 • La dinamització del procés.

Les Imatges

Utilitzem imatges seleccionades curosament com un mirall per a la nostra ment.

En elles veiem reflectides qualitats o aspectes del propi ser, així com emocions, pors i preocupacions, i també idees, conscients o no, de les solucions que tenim per a les nostres dificultats.

Les imatges
Les paraules

Les Paraules

El mètode compta també amb 107 conceptes escollits per la seva importància en el desenvolupament personal i professional, que faciliten la reflexió sobre temes que ens afecten a tots, com a éssers humans, en el nostre procés de vida i evolució.

Les Dinàmiques

La manera de guiar la persona/es és essencial en el mètode. Hi ha tècniques que permeten, faciliten o bloquegen l'emergència de la informació, segons sigui l'objectiu. I hi ha múltiples dinàmiques dissenyades en funció de diferents objectius:

 • Anàlisi d'un objectiu, problema o dificultat.
 • Identificació de competències i fortaleses.

 • Detecció de febleses, bloquejos i autosabotatges.
 • Identificació vocacional i de propòsit vital o professional.

 • Elaboració de processos de canvi.

 • Identificació de valors en un equip o organització.

 • Generar innovació en projectes o situacions.

 

 

Les Dinàmiques

Com és una sessió individual amb Inner Journey Method?

No hi ha dues sessions iguals. Es tracta d'escoltar profundament a la persona, i ajudar-la a escoltar-se i entendre's per crear una harmonia interior. Habitualment, el client planteja un objectiu o una dificultat, i presenta alguna d'aquestes característiques:

 • Una cosa que vol aconseguir se li resisteix.
 • Sent emocions que pertorben o impedeixen la calma.
 • No té la ment clara. Hi ha confusió i/o conflicte intern.
Procediment

Procediment de la Sessió

Acostumem a començar per extreure una imatge a l'atzar, per practicar la forma de relacionar-se amb el conjunt imatge+paraula. Es recullen sensacions, reaccions, associacions, i això ja sol donar algun indici interessant.

Immediatament, prenent el que el client expressa com a necessitat i els indicis obtinguts, escollim una de les múltiples dinàmiques, i comença una successió d'imatges, diàlegs espontanis i moltes vegades inesperats, preguntes que es responen amb l'ajuda d'imatges i altres recursos del mètode.

Nosaltres no diagnostiquem, jutgem ni conduïm cap a una solució determinada, sinó que guiem i acompanyem a la persona, preguntem, qüestionem i comprenem què li passa en cada moment i quan ha arribat a un bon lloc per a ella.

Funciona igualment en format presencial o online

 • Per al format presencial s'utilitza un set de 107 imatges impreses en una mida còmoda per a la seva manipulació.
 • Per al format online s'utilitza un software propi que conté un llenç virtual sobre el qual les mateixes imatges es poden escollir o extreure aleatòriament, i també facilita les diferents dinàmiques predissenyades.

  El format en línia té l'avantatge que genera una còpia de la disposició final de les imatges usades en la sessió, així com les anotacions, recordatoris i crides a l'acció que hagin pogut sorgir. També permet, si així ho desitja el client, que la sessió pugui ser gravada.

A través de la dinàmica o seqüència de dinàmiques, el client pren consciència dels propis pensaments i emocions, connecta situacions passades i presents, s'adona d'obstacles autoimposats i de noves possibilitats al seu abast.

El procés facilita que les solucions apareguin, la persona adquireix més claredat, disminueix o desapareix la sensació de confusió i/o conflicte intern.

En la gran majoria de casos, la persona se sent reconectada, amb més energia, més motivada i confiada en els seus propis recursos i generalment, sorpresa per la potència i profunditat del que ha sorgit en una sola sessió.